پرش به محتوای اصلی

تسهیلات وجوه اداره شده - سامانه توان آفرین

سامانه‌ جامع توان آفرین، به منظور اعطای تسهیلات کم بهره جهت حمایت حداکثری به شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

سامانه توان آفرین دارای دو بخش طرح های جامع و طرح مشترک با صندوق کارآفرینی امید می باشد:

- لیست طرح های جامع:

مستندات
۱.حمایت از توسعه شرکت های نوپا فاوا (توسعه اپلیکیشن)
۲.طرح حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکو سیستم نوآفرینی کشور (بوم واره)
۳.طرح حمایت از شرکتها و اپلیکیشنهای فعال در حوزه آموزش دیجیتالی و دیجیتال سازی محتوا
۴. حمایت از کسب و کارها و شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال
۵.حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های جسورانه سازمانی حوزه فاوا
۶. حمایت از ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های تخصصی و سازمانی فاوا
۷. حمایت از برگزیدگان رویدادهای نوآوری حوزه فاوا
۸. حمایت از توسعه فعالیت‌‌های واحدهای صنفی حوزه فاوا
۹. حمایت از عرضه‌کنندگان محصول در پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات
۱۰. حمایت از توسعه پلتفرم‌های ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات
۱۱. حمایت از توسعه کسب‌وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا
۱۲. حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپای حوزه فاوا
۱۳. حمایت از توسعه شرکت های نوپا فاوا (توسعه اپلیکیشن)
۱۴. حمایت از توسعه شرکت های نوپا فاوا (توسعه اپلیکیشن)

- لیست طرح های مشترک با صندوق کارآفرینی امید:
1.طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به شرکت های غیرنوپا(طرح مشترک با صندوق امید)
2.حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپای حوزه فاوا

متقاضیان می توانند برای دریافت تسهیلات به سامانه توان آفرین به آدرس tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36672225  تماس حاصل نمایید.

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای بازیهای موبایلی حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای بازیهای موبایلی
حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای حوزه فاوا
 حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای حوزه فاوا
حمایت از توسعه کسب وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا
 حمایت از توسعه کسب وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا
حمایت از توسعه پلتفرمهای ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعاتحمایت از توسعه پلتفرمهای ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات
حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلتفرمهای کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات
حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلتفرمهای کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات
حمایت از توسعه فعالیتهای واحدهای صنفی حوزه فاوا
حمایت از توسعه فعالیتهای واحدهای صنفی حوزه فاوا
حمایت از برگزیدگان رویدادهای نوآوری حوزه فاوا
حمایت از برگزیدگان رویدادهای نوآوری حوزه فاوا
حمایت از ایجاد و توسعه شتابدهنده های تخصصی و سازمانی فاوا
حمایت از ایجاد و توسعه شتابدهنده های تخصصی و سازمانی فاوا
حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های جسورانه سازمانی 4حوزه فاوا
حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های جسورانه سازمانی 4حوزه فاوا

تسهیلات سامانه توان آفرین به دفاتر ict