پرش به محتوای اصلی

استان قم با وسعتی معادل 11240 کیلومتر مربع در مرکز کشور واقع شده و مرکز آن شهر قم است. این استان بین 51 30 و 30 درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ و 15 35 و 24 15 درجه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار گرفته است. استان قم از شمال به جلگه ورامین و شهر ری از استان تهران و ساوه از استان مرکزی و کاشان از استان اصفهان و کویر نمک و از غرب به شهرستان های آشتیان و تفرش از استان مرکزی محدود است.