پرش به محتوای اصلی

استان: قم                                                                              تعداد شهرستان: 1

تعدادبخش: 5                                                                       تعداد دهستان: 9

تعداد شهر: 6                                                                        تعداد آبادی: 330

آبادی دارای سکنه: 203

آبادی خالی از سکنه: 127

مساحت: 11238 کیلومتر مربع                                      جمعیت استان: 1151672 نفر