پرش به محتوای اصلی

آیین نامه های دفاتر پیشخوان دولت

متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می بایستی اصول حاکم بر صدور پروانه را به دقت مطالعه و در صورت داشتن تمامی شرایط نسبت به چاپ فرم درخواست اقدام و سپس بعد از تکمیل آن نسبت به اسکن ( فایل JPEG) و آپلود آن در همین صفحه اقدام نمایید و کد رهگیری سامانه را دریافت کنید.

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 

 

 

اخذ مجوز

تمدیدانتقالتغییر