پرش به محتوای اصلی

Visitors

4 User
13,914,151 User
11,004 User
10,059 User
10/5/2020 12:00:00 AM
74,481 User
DateUnique VisitPage Visit
11-30 17   User 107   Page
11-29 20   User 135   Page
11-28 36   User 202   Page
11-27 15   User 124   Page
11-26 25   User 142   Page
11-25 29   User 168   Page
11-24 25   User 166   Page
11-23 31   User 181   Page
11-22 23   User 140   Page
11-21 34   User 171   Page
11-20 10   User 126   Page
11-19 24   User 148   Page
11-18 49   User 229   Page
11-17 23   User 156   Page
11-16 27   User 167   Page
11-15 27   User 145   Page
11-14 40   User 169   Page
11-13 10   User 109   Page
11-12 19   User 158   Page
11-11 29   User 206   Page
11-10 31   User 198   Page
11-09 20   User 150   Page
11-08 25   User 163   Page
11-07 36   User 166   Page
11-06 7   User 114   Page
11-05 15   User 121   Page
11-04 20   User 158   Page
11-03 13   User 129   Page
11-02 17   User 107   Page
11-01 29   User 136   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
3,608 3 %

Hour 1 To 2
4,149 3 %

Hour 2 To 3
3,980 3 %

Hour 3 To 4
3,061 2 %

Hour 4 To 5
3,301 3 %

Hour 5 To 6
3,213 2 %

Hour 6 To 7
3,907 3 %

Hour 7 To 8
5,159 4 %

Hour 8 To 9
9,507 7 %

Hour 9 To 10
9,006 7 %

Hour 10 To 11
8,569 7 %

Hour 11 To 12
8,650 7 %

Hour 12 To 13
7,535 6 %

Hour 13 To 14
7,278 6 %

Hour 14 To 15
7,743 6 %

Hour 15 To 16
7,645 6 %

Hour 16 To 17
4,588 4 %

Hour 17 To 18
3,865 3 %

Hour 18 To 19
3,447 3 %

Hour 19 To 20
4,288 3 %

Hour 20 To 21
4,541 4 %

Hour 21 To 22
3,684 3 %

Hour 22 To 23
3,751 3 %

Hour 23 To 24
4,129 3 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
12,150,467 88 %
IRN
IRN
1,111,924 8 %
USA
USA
176,492 1 %
GBR
GBR
77,441 1 %
ROM
ROM
66,011 0 %
DEU
DEU
61,909 0 %
RUS
RUS
31,634 0 %
FRA
FRA
24,734 0 %
DNK
DNK
22,480 0 %
PRT
PRT
17,748 0 %
CHN
CHN
15,348 0 %
CZE
CZE
15,120 0 %
VNM
VNM
14,413 0 %
LVA
LVA
11,775 0 %
ITA
ITA
10,251 0 %
CAN
CAN
8,937 0 %
NLD
NLD
7,847 0 %
CHL
CHL
6,155 0 %
IDN
IDN
5,920 0 %
SAU
SAU
5,768 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
19,039 52 %
Firefox
Firefox
8,685 24 %
IE 9.0
IE 9.0
2,881 8 %
Other
Other
2,265 6 %
IE 10.0
IE 10.0
1,300 4 %
Safari
Safari
624 2 %
IE 11.0
IE 11.0
490 1 %
Mozilla
Mozilla
459 1 %
IE 8.0
IE 8.0
352 1 %
Opera
Opera
124 0 %
Edge
Edge
103 0 %
IE 6.0
IE 6.0
46 0 %
IE 7.0
IE 7.0
31 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 12,532 35 %
Windows 10 9,947 28 %
Linux 6,146 17 %
Other 3,405 10 %
Windows 8 1,278 4 %
XP 867 2 %
iOS 491 1 %
Vista 383 1 %
Windows 2003 208 1 %
Android 166 0 %
FreeBSD 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
هدیه معلمان 234
testing 155
اینترنت معلمان 148
معلمان 145
امریه 71
اینترنت رایگان معلمان 71
اینترنت هدیه معلمان 52
uk/node 48
هدیه اینترنت معلمان 26
اینترنت رایگان 25
هدیه معلمین 24
ictgifts.ir 23
ictgifts 15
ثبت نام اینترنت معلمان 15
ثبت نام معلمان 13
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم 12
frontpage 11
هدیه به معلمان 11
فراخوان 9
پیام رسان 9
amazon 9
اسکن 9
افتا 8
معلمین 8
اینترنت معلمین 8
اداره ارتباطات قم 7
شاتل 7
امریه سربازی 7
آپا 7
ثبت نام اینترنت رایگان معلمان 7
faq 6
امریه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قم 6
دفاع سایبری 6
فناوری اطلاعات قم 6
اداره کل ارتباطات استان قم 6
بازدید 6
اینترنت رایگان برای معلمان 6
اینترنت رایگان معلمین 6
تمدید پروانه 6
اینترنت اشیا 5
سبک زندگی جهادی 5
استارتاپ 5
اداره کل مخابرات قم 5
اینترنت اشیاء 5
پدافند 5
فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک 5
رزومه 5
licensing.cra.ir 5
شهاب دانش 5
اطلاعات قم 4